Korporativna odgovornost

Korporativna odgovornost
Uključivanje u aktivnosti društvene odgovornosti koje doprinose društvu, zdravstvu, obrazovanju i umjetnosti predstavlja prioritetno razumijevanje korporativne odgovornosti kompanije Nobel Ilac.

CEOx1 dan

Program „CEO za jedan dan“ koji je sproveo Odgers Berndtson i koji se 12 godina sprovodi širom svijeta smatra se važnim projektom u poslovnom svijetu jer omogućava empatiju među generacijama i donosi važna iskustva za menadžere nove generacije. Hakan Sahin, generalni direktor kompanije Nobel Ilac, koji je jedini predstavnik programa u farmaceutskoj industriji, dijeli svoja iskustva iz poslovnog života sa studentima podržavajući ovaj program od samog početka koji se sprovodi u Turskoj već dvije godine.

Karavan univerziteta Fair Play od strane TMOK-a (Turski nacionalni odbor za olimpijske igre)

Karavan univerziteta Fair Play, u kojem TMOK posjećuje svaki region Turske i razgovara sa studentima univerziteta o mentalitetu i ponašanju fer pleja, održava se od 2014. godine. Kompanija Nobel Ilac, koja stvara vrijednost u oblasti sporta isporukom visokokvalitetnih proizvoda, podržava poruku „ka dobrom, ispravnom i ljepšem “ pod glavnim sponzorstvom TMOK Fair Play Univerziteta Karavan. Kompanija je ponosna na usvajanje razumijevanja Fair Play-a u svim aspektima sporta.

IKSV (Fondacija Istanbula za kulturu i umjetnost )

Uz poslovanje sa misijom “poboljšati kvalitet života radeći sa uvjerenjem da je „zdravlje vrijedno svega” , Nobel podržava festival kako bi sa pristupom “vrijedi za umjetnost ” došao do šire publike.

Donacija krvi organizacije Crveni polumesec

Radeći posvjećeno preko pola vijeka sa uvjerenjem da je “zdravlje vrijedno svega” i idući ka cilju da podrži javno zdravlje kroz svoje korporativne, socijalno odgovorne aktivnosti, kompanija Nobel je proširila kampanju davanja krvi organizacije Crveni polumjesec koju sprovodi već 3 godine, kako bi uključila i donaciju matičnih ćelija. Zapošljeni u Nobel-u koji su dobrovoljno učestvovali u ovom projektu sa sviješću da je “Spašavanje života doniranjem krvi i matičnih ćelija vrijedno svega” donirali su krv i matične ćelije u organizaciji Crvenog polumjeseca.

Rozi kamion

Projekat „Rozi kamion“, sproveden u saradnji sa Društvom za kontinenciju, koje radi na studijama funkcionalne urologije i ženske urologije, ima za cilj da podigne svijest o urinarnoj inkontinenciji, što je vrlo česta pojava kod žena u određenim starosnim grupama. Projekat, koji ima za cilj da objasni javnosti da je urinarna inkontinencija uslijed stresa izliječiva, sproveden je od maja 2016. do maja 2017. i obuhvatio je 9000 žena.

“Zabavite se, učite, održavajte higijenu” program dobrovoljnog treninga iz higijene od strane TEGV-a (Turska edukativna volonterska fondacija)

Zapošljeni u kompaniji Nobel, koji su odlučili da postanu dobrovoljni treneri programa treninga “Zabavite se, učite, održavajte higijenu“ u okviru TEGV-a, vjeruju da bi svjest o zdravom životu trebalo da se razvija u ranoj mladosti, te su obuhvatili 120 djece u osnovnim školama i obezbijedili im obuku o načinima zaštite od infekcija. Dječija internacionalna komora (JCI) ima 169.000 članova u 114 zemalja i preuzela je misiju razvijanja liderstva, preduzetničkih vještina i svijesti o društvenoj odgovornosti mladih kako bi doprinijela pozitivnim promjenama i razvoju u zajednici. Ovaj program obuke i kompanija Nobel dobili su nagradu „Međunarodna nagrada za društvenu odgovornost za 2016.godinu“.

Dragocjena srca

Svake godine 29. septembar slavi se kao Svjetski dan srca. Cilj mu je skretanje pažnje na kardiovaskularne bolesti, podizanje svijesti o kardiovaskularnom zdravlju i doprinos poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja.

U okviru projekta, Nobelov tim je posjetio osnovnu školu i predškolsku ustanovu sela Koiunlu u okrugu Mardin Iesili, susreo se sa dragocjenim malim srcima i pružio im kratke informacije o održavanju opšteg zdravlja. Nobel je pokrenuo i akciju prikupljanja sredstava u okviru kompanije kao dio ovog projekta Dragocjena srca.

Jedna mladica za svakog zapošljenog

U kampanji pod nazivom „Jedna mladica za svakog zapošljenog “ koja je sprovedena u saradnji sa kompanijom Nobel i Ministarstvom šumarstva, donirano je 2000 mladica uz doprinos naših zapošljenih . Organizacijom u selu Beikoz Bozhane na obali Crnog mora uz učešće zapošljenih Nobela i njihovih porodica, posađeno je drveće i naša kampanja ovijekovječena je natpisom Nobelove memorijalne šume.