Naš pristup ljudskim resursima

Naš pristup ljudskim resursima
Imamo pristup ljudskim resursima koji cijeni zadovoljstvo zapošljenih i podržava učešće i razvoj zapošljenih.

Izgovarajući „vrijedi za vas“, nudimo zapošljenima radno okruženje u kojem imaju osjećaj pripadnosti i gdje dolaze na rad motivisano, uz edukativnu i ponosnu karijeru i podržavamo kontinuitet zadovoljstva radnika.

Zalažemo se da radimo bez diskriminacije vjere , jezika, rase, pola ili etničke pripadnosti u svim našim odnosima unutar naše sfere uticaja u okviru načela jednakosti i nepristrasnosti.

U kompaniji Nobel prihvatamo promjenu. Pratimo mogućnosti, pokazujemo hrabrost i vjeru u sve procese promjene i savladavamo prepreke.

U kompaniji Nobel donosimo efikasne odluke. Mislimo strateški, prevazilazimo neizvjesnost . Donosimo racionalne odluke identifikovanjem uzročno-posledičnih odnosa.

U kompaniji Nobel orjentisani smo na rezultate. Tačno planiramo i razvijamo alternativne scenarije koji odgovaraju zahtjevima. Procjenjujemo probleme i rješavamo ih.

U kompaniji Nobel razvijamo talente. Podržavamo razvoj karijere zapošljenih u Nobelu. Efikasno koristimo prakse treniranja i mentorstva, primamo i pružamo konstruktivne povratne informacije. Podstičemo uspijeh , nagrađujemo ga i podržavamo organizaciju koja stalno uči.

U kompaniji Nobel jačamo saradnju. Otvoreno komuniciramo u pozitivnom poslovnom okruženju u kojem svi poštuju jedni druge.