Korporativna odgovornost

Korporativna odgovornost
Uključivanje u aktivnosti društvene odgovornosti koje doprinose društvu, zdravstvu, obrazovanju i umetnosti predstavlja prioritetno razumevanje korporativne odgovornosti kompanije Nobel Ilac.

CEOx1 dan

Program „CEO za jedan dan“ koji je sproveo Odgers Berndtson i koji se 12 godina sprovodi širom sveta smatra se važnim projektom u poslovnom svetu jer omogućava empatiju među generacijama i donosi važna iskustva za menadžere nove generacije. Hakan Sahin, generalni direktor kompanije Nobel Ilac, koji je jedini predstavnik programa u farmaceutskoj industriji, deli svoja iskustva iz poslovnog života sa studentima podržavajući ovaj program od samog početka koji se sprovodi u Turskoj već dve godine.

Karavan univerziteta Fair Play od strane TMOK-a (Turski nacionalni odbor za olimpijske igre)

Karavan univerziteta Fair Play, u kojem TMOK posećuje svaki region Turske i razgovara sa studentima univerziteta o mentalitetu i ponašanju fer pleja, održava se od 2014. godine. Kompanija Nobel Ilac, koja stvara vrednost u oblasti sporta isporukom visokokvalitetnih proizvoda, podržava poruku „ka dobrom, ispravnom i lepšem“ pod glavnim sponzorstvom TMOK Fair Play Univerziteta Karavan. Kompanija je ponosna na usvajanje razumevanja Fair Play-a u svim aspektima sporta.

IKSV (Fondacija Istanbula za kulturu i umetnost)

Uz poslovanje sa misijom “poboljšati kvalitet života radeći sa uverenjem da je „zdravlje vredno svega” , Nobel podržava festival kako bi sa pristupom “vredi za umetnost” došao do šire publike.

Donacija krvi organizacije Crveni polumesec

Radeći posvećeno preko pola veka sa uverenjem da je “zdravlje vredno svega” i idući ka cilju da podrži javno zdravlje kroz svoje korporativne, socijalno odgovorne aktivnosti, kompanija Nobel je proširila kampanju davanja krvi organizacije Crveni polumesec koju sprovodi već 3 godine, kako bi uključila i donaciju matičnih ćelija. Zaposleni u Nobel-u koji su dobrovoljno učestvovali u ovom projektu sa svešću da je “Spašavanje života doniranjem krvi i matičnih ćelija vredno svega” donirali su krv i matične ćelije u organizaciji Crvenog polumeseca.

Roze kamion

Projekat „Roze kamion“, sproveden u saradnji sa Društvom za kontinenciju, koje radi na studijama funkcionalne urologije i ženske urologije, ima za cilj da podigne svest o urinarnoj inkontinenciji, što je vrlo česta pojava kod žena u određenim starosnim grupama. Projekat, koji ima za cilj da objasni javnosti da je urinarna inkontinencija usled stresa izlečiva, sproveden je od maja 2016. do maja 2017. i obuhvatio je 9000 žena.

“Zabavite se, učite, održavajte higijenu” program dobrovoljnog treninga iz higijene od strane TEGV-a (Turska edukativna volonterska fondacija)

Zaposleni u kompaniji Nobel, koji su odlučili da postanu dobrovoljni treneri programa treninga “Zabavite se, učite, održavajte higijenu“ u okviru TEGV-a, veruju da bi svest o zdravom životu trebalo da se razvija u ranoj mladosti, te su obuhvatili 120 dece u osnovnim školama i obezbedili im obuku o načinima zaštite od infekcija. Dečja internacionalna komora (JCI) ima 169.000 članova u 114 zemalja i preuzela je misiju razvijanja liderstva, preduzetničkih veština i svesti o društvenoj odgovornosti mladih kako bi doprinela pozitivnim promenama i razvoju u zajednici. Ovaj program obuke i kompanija Nobel dobili su nagradu „Međunarodna nagrada za društvenu odgovornost za 2016.godinu“.

Dragocena srca

Svake godine 29. septembar slavi se kao Svetski dan srca. Cilj mu je skretanje pažnje na kardiovaskularne bolesti, podizanje svesti o kardiovaskularnom zdravlju i doprinos poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja.

U okviru projekta, Nobelov tim je posetio osnovnu školu i predškolsku ustanovu sela Koiunlu u okrugu Mardin Iesili, susreo se sa dragocenim malim srcima i pružio im kratke informacije o održavanju opšteg zdravlja. Nobel je pokrenuo i akciju prikupljanja sredstava u okviru kompanije kao deo ovog projekta Dragocena srca.

Jedna mladica za svakog zaposlenog

U kampanji pod nazivom „Jedna mladica za svakog zaposlenog“ koja je sprovedena u saradnji sa kompanijom Nobel i Ministarstvom šumarstva, donirano je 2000 mladica uz doprinos naših zaposlenih. Organizacijom u selu Beikoz Bozhane na obali Crnog mora uz učešće zaposlenih Nobela i njihovih porodica, posađeno je drveće i naša kampanja ovekovečena je natpisom Nobelove memorijalne šume.