Vrijedi raditi u kompaniji Nobel

Vrijedi raditi u kompaniji Nobel
U kompaniji Nobel sprovodimo koncept „Vrijedi za vas“ sa grupama zapošljenih koje rade na poboljšanju različitih aspekata kulture preduzeća, uključujući; „Život“ za radno okruženje i praksu zadovoljstva zapošljenih , „Karijera“ za ljudske resurse i planove karijere, „Razvoj“ za praksu u obrazovanju i razvoju i „Kampus“ za saradnju univerziteta i studenata.

Život u Nobel-u

Cilj nam je da Nobel postane najbolje mjesto za rad i za Nobelove zapošljene i za potencijalne kandidate. Svoje akcione planove sprovodimo na osnovu rezultata anketa i studija fokus grupa koji osvetljavaju fizička, mentalna i emotivna iskustva Nobelovih zapošljenih.

Sprovodimo mnoge praktične aktivnosti kako bismo podijelili naša svakodnevna pozitivna iskustva, povećali komunikaciju / interakciju između jedinica i obezbijedili učešće i razvoj zapošljenih. Trenutna iznenađenja: #Slobodni ponedeljak sindrom, fleksibilno radno vreme, doručak sa generalnim menadžerom, sastanci otvorenih vrata, Nobelove nagrade, Dan Nobelove djece, društveni događaji (turnir u kuglanju, dobrodošli na ljetnju zabavu), projekti društvene odgovornosti.

Karijera u Nobel-u

Svakog zapošljenog u Nobel-u smatramo talentom i vjerujemo u važnost dobrog tima. Stoga su nam glavni prioriteti postavljanje pravih kandidata na pravi posao, upravljanje performansama u procesu razvoja talenata, razvijanje Nobelovih liderskih kompetencija, pružanje različitih mogućnosti karijere kampanjom „Moj put karijere“ i održavanje dugoročne saradnje sa svim Nobelovim zapošljenima.

Sa programom stažiranja Career Recipe Internship Program, mi u Nobelu pripremamo za budućnost mlade, ambiciozne talente koji imaju inovativnu perspektivu sa sposobnošću da dodaju vrijednost budućnosti i naprave razliku.

Razvoj u Nobel-u

Podržavamo kontinuirani razvoj i stvaramo motivišuće radno okruženje. Svojim sistemom upravljanja performansama ocjenjujemo rad zapošljenih na fer, sistematičan i mjerljiv način kako bismo obezbijedili da oni postižu pojedinačne ciljeve utvrđene u skladu sa ciljevima kompanije i pruže podršku oblastima otvorenim za razvoj.

Sprovodimo holističku perspektivu našeg razvoja kroz treninge zasnovane na kompetencijama, tehničkim i fokus grupama. S fokusom na naše razvojne i inovativne pristupe, mentalitet tima koji pruža podršku znači da smo zaista zajedno u ovom poduhvatu.

Nobel Campus

Pomoću programa Nobel Campus dijelimo svoje iskustvo u farmaceutskoj industriji više od pola vijeka sa studentima univerziteta kroz naše posjete kampusima i oblikujemo ih u praksi kojom mogu da dodaju vrijednost na njihovom putu u karijeri.

Svoje proizvodne pogone predstavljamo kroz posjete fabrikama organizovanim za studente i pružamo produktivne i prijatne sastanke kreirajući okruženja razgovora jedan na jedan sa našim menadžerima.