Naša Politika Kvaliteta

Naša Politika Kvaliteta
Svi proizvodi koje nudi kompanija Nobel Ilac su razvijeni naučnim tehnikama od strane kvalifikovanih stručnjaka. Koriste se samo odobreni materijali, komponente i kvalifikovani procesi i postupci. Doziranje, čistoća i usaglašenost proizvoda sa etiketama za proizvode koje nudimo kao mogućnosti liječenja garantuje sistem obezbjedjenja kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima.

Postrojenja za proizvodnju kompanije Nobel Ilac konfigurisana su tako da osiguravaju rad u skladu sa pravilima zdravlja i bezbijednosti radnika, održavanja radnog okruženja, ljudskih resursa i relevantnih praksi i pravila farmaceutske industrije.

Kao kompanija koja implementira zahtjeve dobre proizvodne prakse (GMP), brzo se prilagođavamo promjenama u tehnologiji i standardima u industriji i razvijamo kvalifikovano osoblje. Radimo na tome da osiguramo efikasno korišćenje svih resursa i održimo poboljšanja u zadovoljstvu kupaca.