Biotehnologija je naš strateški prioritet

Biotehnologija je naš strateški prioritet
Kompanija Nobel je prepoznala biotehnologiju kao strateški prioritet. Našim ulaskom u ovu oblast 2005. godine s kliničkom studijom Interferon Alpha Phase II kao prvom među lokalnim farmaceutskim kompanijama u Turskoj, Nobel je nastavio studije biotehnologije s državnim podsticajem pokrenutim sopstvenim kapitalom.

2015. je bila prekretnica za Nobel i tursku biotehnološku industriju. Među 28 projekata i 21 kompanijom, Nobel je bila jedina kompanija koja je ugovorila projekat KAMAG 1007 sa subvencijom od 10 miliona dolara. Sa ovim projektom pokrenut je prvi nacionalni biosimilarni projekat podržan od strane države (BIOSIM-1).

Nakon toga, naš rekombinantni bi-mAb projekat koji je pokrenut uz podršku TUBİTAK-a (Savjet za naučno-tehnološka istraživanja Turske), u sklopu saradnje između Nobela i Univerziteta Bilkent, prvi je biotehnološki izvorni projekat razvoja molekula u Turskoj.

IFC (International Finance Corporation), institucija iz grupacije Svjetske banke, investirala je $25 miliona u Nobel, za proizvodni pogon biotehnoloških lijekova. TUBITAK podržava ovaj investicioni program kako finansijski tako i u tehničkom smislu.

Kompanija Nobel, pored svojih biosimilarnih ulaganja teži da poveća internacionalnu konkurentnost kako kompanije tako i Turske fokusiranjem na razvoj originalnih biotehnoloških molekula.

Biotehnološke investicije Nobela će se sastojati od istraživanja i razvoja i proizvodnih pogona kapaciteta do 10.000 l na 3 različite lokacije.

Naš cilj je da materijalizujemo domaću proizvodnju na polju biotehnologije i da razvijamo nove molekule, kao i da popunimo prazninu u ovoj oblasti u Turskoj domaćim kapitalom.Našim pristupom proizvodnji inovativnih proizvoda i proizvoda sa dodatom vrijednošću, po prioritetnim potrebama naše zemlje, Nobelov pogon je potpuno opremljen u skladu sa zahjevima GMP/GLP i koji se nalazi u TUBITAK Marmara Tehnoparku,