Nobel Medicus

Nobel Medicus
Nobel Medicus je publikacija stara 12 godina, podržana od strane farmaceutske kompanije u Turskoj, jedina koja podleže stručnoj oceni, nepristrasna, naučna medicinska publikacija.