Politika Kolačića

Ova politika kolačića se odnosi na sve osobe ("Korisnik") koje koriste proizvode i/ili usluge sa ovog sajta. Ovu Politiku o kolačićima kompanija je pripremila kako bi pružila detaljne informacije o obimu i svrsi upotrebe kolačića i dodataka na veb stranici, uzimajući u obzir privatnost i zaštitu ličnih podataka Korisnika. U slučaju da se obaveštenje o upotrebi kolačića na veb stranici zatvori a nastavi se korišćenje sajta podrazumeva se da pristajete na upotrebu kolačića i dodataka.

Kolačići su male identifikacione datoteke i datoteke za čuvanje podataka koje se šalju na vaše elektronske uređaje kada pristupite internetskoj usluzi putem vašeg pretraživača i koje pamte da je vaš uređaj pristupio vebsajtu ili aplikaciji. Kolačići mogu poslati te datoteke nazad na izvorni sajt ili na drugu veb lokaciju koja prepoznaje kolačiće. Ove datoteke čuvaju informacije o vašoj aktivnosti pregledavanja na internet stranici kako bi se osiguralo da imate koristi od nekih ključnih karakteristika sajta, Vaši podaci se pamte kada ponovo posetite sajt i koristite veb lokaciju efikasnije i lakše.

Dodaci su uspešni alati za evidentiranje koji programerima aplikacija nude širok spektar opcija za evidentiranje zahvaljujući njihovim korisnicima.

Glavni ciljevi upotrebe kolačića i dodataka na našem sajtu su da vam pruže korisničko iskustvo, da poboljšaju internet stranicu, poboljšaju usluge i proizvode Kompanije, olakšaju upotrebu sajta i prilagode. usluge i korišćenje internet sajta kompanije u skladu sa interesovanjima i preferencijama korisnika.

Kolačići i dodaci za evidentiranje prikupljaju podatke povezane sa Vašom prijavom (podaci za prijavu) na Vašu internet stranicu, Internet protokol (IP) adresu i vreme kada pristupate vebsajtu. Ovi podaci mogu se preneti našim poslovnim partnerima sa prebivalištem u zemlji za svrhe koje su ovde navedene.

Postoje različite vrste kolačića u zavisnosti od svrhe i trajanja upotrebe. Naša kompanija koristi kolačiće za autentifikaciju i analizu.

Obavezni kolačići i kolačići za analizu / performanse ne mogu da se isključe, ali ako ne želite da se drugi kolačići skladište na Vašem računaru možete da promenite podešavanja o kolačićima. Podešavanja upravljanja kolačićima dostupna su u pregledaču. Podešavanja o kolačićima zavise od pretraživača, a u help meniju modernih prtraživača su dostupne detaljne informacije o kolačićima. Međutim, ako blokirate upotrebu kolačića, možda nećete moći da primite neke usluge koje kompanija pruža preko interneta ili možda nećete biti prilagođeni Vama.

Kompanija može u svakom trenutku ažurirati, izmeniti ili poništiti odredbe ove Politike o kolačićima. Svaka odredba koja je ažurirana, izmenjena ili ukinuta stupa na snagu za korisnika na dan objavljivanja. Korisnikovo kontinuirano korišćenje usluga ili proizvoda kompanije znači da je korisnik saglasan sa promenama.